Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “EU:s frihandelsavtal med Vietnam historiskt – jag uppmanar parlamentet att rösta för”

EU kan snart klubba ett nytt frihandelsavtal. Idag röstar utskottet för internationell handel i Europaparlamentet om ett förslag till frihandels-och investeringsavtal med Vietnam. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är gruppledare för de liberala ledamöterna i handelsutskottet och har under hösten förhandlat avtalet. 

Det här avtalet är historiskt på så vis att det täcker många handelsområden, men också för att det innehåller flera bindande kapitel om hållbar utveckling. Om vi godkänner det här avtalet i en tid där värdet av internationell handel är ifrågasatt skulle det skicka en viktig signal om att EU står upp för frihandel, att vi tror på handel som verktyg för en bättre värld som lyfter människor ur fattigdom”, säger Karlsbro. 

Om handelsutskottet röstar för avtalet går det vidare till en slutgiltig omröstning i parlamentet. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som EU någonsin förhandlat med ett utvecklingsland. Avtalet kommer på sikt slopa 99 procent av alla handelstullar på båda sidor. EU är redan idag Vietnams fjärde största handelspartner. Avtalet är villkorat mot ett antal åtaganden att stärka situationen för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljön. 

“Vietnam har gjort stora framsteg vad gäller arbetsrätt under tiden avtalet har förhandlats. Men de har mycket kvar att göra för att leva upp till åtaganden gällande mänskliga rättigheter, och EU kommer fortsätta att noggrant bevaka utvecklingen i Vietnam. Men jag är fast övertygad om att vi har mycket bättre chanser att påverka med ett avtal hellre än utan”, säger Karlsbro. 

Förhandlingarna om ett frihandels-och investeringsavtalet mellan EU och Vietnam startade i kommissionen 2012 och avslutades under ledning av dåvarande handelskommissionär Cecilia Malmström i juni 2019. Avtalet ligger nu hos Europaparlamentet och röstas om i plenum i februari 2020.