Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) får ledande roll i EU:s arbete för att stoppa koldioxidläckage

EU kan komma att införa ett nytt verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga utsläpp som importeras till EU, en så kallad Carbon Border Adjustment (CBA). Det är ett förslag som nu ska utredas av EU-kommissionen. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har utsetts till ansvarig i handelsutskottet för parlamentets ståndpunkt till förslaget. 

”Vi lever i en global ekonomi och det måste löna sig att ta klimatansvar och kosta att släppa ut. Som klimatengagerad, liberal frihandelsvän vill jag arbeta för spelregler för hållbar handel och principen att förorenaren betalar”, säger Karin Karlsbro. 

Förslaget går ut på att vissa importerade varor till EU får betala för sina koldioxidutsläpp på samma sätt som varor producerade inom EU. Syftet är att undvika koldioxidläckage, det vill säga att förhindra att utsläppsintensiva industrier flyttar till länder utanför EU som inte prissätter utsläpp lika högt. 

“Många av EU:s handelspartners prissätter utsläpp mycket lägre eller inte alls, och då flyttar utsläppen dit vilket totalt underminerar EU:s klimatarbete. Det är det problemet som EU nu vill komma åt”, menar Karlsbro. 

Kritiker mot förslaget menar att andra länder kan uppfatta CBA som en protektionistisk åtgärd vilket skulle kunna leda till handelskonflikter. 

”Det är många frågor som behöver utredas och ännu så länge finns inget färdigt förslag, men att EU på ett eller annat sätt måste stoppa koldioxidläckage ser jag som självklart”, avslutar Karin Karlsbro.