Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) fyller 50 – startar insamling till UNHCR

Idag presenterar EU-kommissionen den nya asyl-och migrationspakten i ett försök att ta ett nytt gemensamt grepp om EU:s migrationspolitik. EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) menar att EU:s brist på gemensam migrationspolitik kostar människoliv, och med anledning av att hon idag fyller 50 har hon startat en insamling till FN:s flyktingorgan UNHCR

“Ingen ska behöva drunkna på flykt eller tvingas leva i fängelseliknande förhållanden utan att kunna söka asyl. UNHCR gör ett viktigt arbete i att se flyktingar för de individer de är”, säger Karlsbro.

 “Om jag får önska mig något idag så är det att EU nu tar ett samlat, starkare grepp för en gemensam asyl- och migrationspolitik och att alla medlemsländer tar ett större ansvar för situationen”, säger Karlsbro.