Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “Green Deal: EU ett steg närmare gemensamt pantsystem för flaskor och burkar”

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag till klimatåtgärdspaket “The Green Deal” (Gröna given) för Europaparlamentet. Partigrupperna kommer då att föreslå ändringar, och den liberala gruppen i Europaparlamentet beslutade igår kväll att de bl.a. ska föreslå ett gemensamt europeiskt pantsystem, något de tidigare var emot.

“Ett gemensamt pantsystem är en viktig fråga för Liberalerna som vi drev i valrörelsen 2019 och äntligen har vi fått med oss resten av vår partigrupp. Nu måste vi få med oss resten av parlamentet”, säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som är en av förespråkarna av förslaget.

Idag är nivån av återvinning av plastflaskor och metallburkar fortfarande låg i stora delar av Europa, och många EU-länder har inget ordentligt pantsystem för flaskor och burkar. Det går heller inte att återvinna flaskor och burkar från ett EU-land i ett annat.

“Det är orimligt att vi i EU pratar om vikten av att alla måste göra bra miljöval men samtidigt inte gör det enkelt för vanliga människor att göra de bästa valen. Ett gemensamt pantsystem är en relativt enkel åtgärd och borde vara en självklar vara en del av EU:s nya gröna politik”, säger Karlsbro.

Kommissionens “Gröna giv” är ett förslag till klimatlag med mål och åtgärdsförslag för att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Bland annat föreslås ett reformerat system för utsläppsrätter och helt integrerad europeisk energimarknad.

“Den nya kommissionen är den mest ambitiösa EU haft någonsin och i grunden är initiativet till “The Green Deal” bra. Men den borde vara mer ambitiös vad gäller mål om sänkt koldioxidutsläpp och jag hade velat se fler radikala åtgärder, till exempel enhetlig flygskatt och gemensamt pantsystem”, menar Karlsbro.