Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L): “Jag hoppas EU-parlamentet röstar för avtalet med Vietnam idag”

Idag röstar EU-parlamentet om frihandels-och investeringsavtalet med Vietnam. Avtalet, som är det mest omfattande som EU någonsin förhandlat med ett utvecklingsland, ska bland annat avskaffa 99 procent av tullarna på båda sidor. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har under hösten förhandlat avtalet i parlamentet som gruppledare för de liberala ledamöterna i handelsutskottet: 

“Det är historiskt avtal som jag hoppas parlamentet röstar för. Det vore en enorm vinst för både EU och Vietnam. Vår blir handel mer förutsebar och hållbar, kommer skapa jobb och lyfta människor ur fattigdom. I en tid där värdet av internationell handel är ifrågasatt skulle det vara en viktig signal, att EU är en stark röst för frihandel”, säger Karlsbro. 

Utöver tullfrihet och gemensamma handelsregler är avtalet villkorat mot ett antal åtaganden om att stärka arbetstagares rättigheter och miljön. Vietnam ska bland ratificera och implementera de åtta grundläggande ILO-konventionerna samt leva upp till Parisavtalet. Kritik har dock framförts om huruvida EU bör sluta avtal med ett land som inte är en demokrati. 

Vietnam är har långt kvar till att bli en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter. Samtidigt visar de en vilja att öppna upp sig och har gjort flera framsteg vad gäller arbetsrätt under tiden avtalet har förhandlats. EU ska noggrant fortsätta bevaka och följa upp utvecklingen i Vietnam”, säger Karlsbro. 

“Det kokar ned till frågan – kommer våra chanser att påverka bli bättre eller sämre med ett avtal? Handel mellan EU och Vietnam kommer ju fortgå oavsett. Men vill vi göra handeln till en plattform för påtryckningar behöver vi ett avtal på plats”, menar Karlsbro. 

Omröstningen äger rum i Strasbourg kl 12.00 idag. Frihandelsavtalet och investeringsavtalet röstas om separat. Ger parlamentet grönt ljus är frihandelsavtalet redo att träda i kraft medan investeringsavtalet måste godkännas i de nationella parlamenten. EU är idag Vietnams fjärde största handelspartner, Vietnam EU:s 16e största handelspartner.