Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L): “Kräver att EU ökar trycket på Eritrea att släppa Dawit Isaak”

Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea utan rättegång i snart 20 år. Idag röstar EU-parlamentet om en resolution som kräver hans frigivning. 

EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) har representerat de liberala EU-partierna i förhandlingarna om resolutionen och deltar i dagens debatt: 

“Dawit är en europeisk medborgare – hans sak är EU:s. Vi är skyldiga att göra allt vi kan för att han friges och kräver att EU ökar trycket på Eritrea att släppa Dawit Isaak”, säger Karlsbro.