Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L): “Nu får det vara nog med Polens kvinnoförtryck”

Polska regeringspartiet Lag och Rättvisa försöker mitt under Coronakrisen än en gång driva igenom ett totalförbud av abort och en kriminalisering av sexualundervisning. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) och medlem i utskottet för mänskliga rättigheter DROI, är starkt kritisk till lagförslagen.

“Polska regeringen utnyttjar Coronakrisen för att närmast utplåna kvinnors grundläggande rättigheter. Det här är lagar som inte hör hemma i EU och kommer endast leda till ökningar av osäkra aborter, oönskade graviditeter, könssjukdomar och sexuellt våld”, menar Karlsbro.  

Karlsbro har tidigare kritiserat även Ungern för att utnyttja Coronakrisen för att nedmontera demokratin och har efterfrågat att EU-bidragen till Ungern på sikt dras in. Detsamma tycker hon ska gälla för Polen. 

“EU är en union av demokratier, inte en bankomat för förtryckare. Vi måste ha en samsyn om grundläggande rättigheter, det har Polen själva gått med på. Lever de inte upp till det ska de inte heller få ta del av EU-medlemskapets fördelar”, säger Karlsbro.