Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “Nu får det vara slutdaltat med polska regeringens homofobi”

Idag röstar Europaparlamentet om en resolution som fördömer situationen för HBTQ-personer i Polen. Under året har alltfler kommuner och regioner i Polen utlyst sig själva till “HBTQ-fria zoner”, det vill säga områden där till exempel Pride-tåg förbjuds, livet för regnsbågsfamiljer försvåras och diskriminering av HBTQ-personer tillåts utan påföljd. 

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har vid flera tillfällen i parlamentet efterfrågat att EU tar till strängare åtgärder för att stävja den ökande diskrimineringen av HBTQ-personer i Polen. 

Det är numera farligt att vara HBTQ-person i Polen, den polska regeringen inte bara tillåter grov diskriminering utan underblåser den genom lagstiftning och homofobisk retorik.Det är helt oacceptabelt för en medlemsstat i EU och vi måste göra det väldigt tydligt att det kommer få konsekvenser”, säger Karlsbro.  

I den föreslagna resolutionen efterfrågar parlamentet bland annat att EU-kommissionen ska kontrollera att inga EU-bidrag till Polen eller annat medlemsland används till att stödja diskriminering av HBTQ-personer. Karin Karlsbro vill dock gå längre, och på sikt dra in EU-bidrag till Polen om situationen för HBTQ-personer och mänskliga rättigheter i övrigt inte förbättras. 

EU är enunion avdemokratier, inte en bankomat för förtryckare. Vi kan inom unionen tycka olika om hur skattepolitik eller skolpolitik ska utformas, men vi måste ha en samsyn om gurndläggande rättigheter. Det har Polen själva gått med på. Lever de inte upp till det ska de inte heller få ta del av EU-medlemskapets fördelar”, menar Karlsbro. 

Omröstning i Europaparlamentet idag börjar kl 12.30. För mer info om diskriminering av HBTQ-personer i Europa se Europeiska myndigheten för grundläggande rättigheter rapport för 2019