Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) ny ledamot i Europaparlamentets utskott för internationell handel och miljöutskottet

”I en tid av tilltagande protektionism och stora miljöutmaningar är jag glad för att få möjlighet att arbeta med att både främja frihandeln och samtidigt fokusera på klimat-och miljöfrågor”, säger Europaparlamentariker Karin Karlsbro efter att ha valts till ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) och ersättare i miljöutskottet (EVNI).

”För tillväxt och hållbar utveckling spelar den fria handeln en mycket viktig roll och samtidigt behövs gemensamma spelregler på miljöområdet, för att rädda klimatet, minska användningen av farliga kemikalier, värna den biologiska mångfalden och bekämpa nedskräpning av våra hav.”

”Jag är mycket tacksam för det förtroende jag fått från min grupp att företräda oss i dessa viktiga utskott”, avslutar Karin Karlsbro.