Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L) om Gröna given: “Inte nöjd men ett viktigt första steg”

Det är historiskt att parlamentet lyckats förhandla fram ett så ambitiöst och heltäckande förslag. Många av de förslag som Liberalerna drev i valet är med, till exempel att systemet för handel med utsläppsrätter måste skärpas så att förorenaren verkligen betalar”, säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro. 

Men helt nöjd är inte Karlsbro: 

“Jag hade velat se fler och mer djärva förslag, till exempel gemensam koldioxidskatt och sammanlänkat elnät i EU. Vi landade i att många saker såsom subventioner till fossila bränslen ska ’fasas ut’ där vi egentligen borde sätta totalstopp direkt, och Liberalerna vill se säljstopp för fossildrivna bilar redan 2030. Men jag ser det här som ett viktigt första steg som stakar ut rätt riktning, nu får vi jobba vidare”, säger Karlsbro. 

En av de frågor som Karlsbro har drivit är ett gemensamt pantsystem i EU. Idag är nivån av återvinning av plastflaskor och metallburkar fortfarande låg i stora delar av Europa. Det går heller inte att återvinna flaskor och burkar från ett EU-land i ett annat. 

“Många av förslagen i den gröna given kommer kräva flera nödvändiga men stora och kostsamma omställningar. Ett gemensamt pantsystem däremot är en relativt enkel åtgärd, så jag är glad att jag fick med mig min grupp på att förslaget bör stå med i den gröna given”, säger Karlsbro.