Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L) om nytt EU-budgetförslag: Ett steg i rätt riktning

En minskad EU-budget, en svensk årlig rabatt på 8,3 miljarder SEK och ett Coronapaket som fortsatt består av både lån och bidrag med med tydligare krav om hur bidragen används. Idag presenterade Europeiska rådets ordförande Charles Michel ett nytt förslag till EU-budget och coronapaket. Förslaget kommer diskuteras på EU-toppmötet nästa vecka i Bryssel 17-18 juli. 

EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) har tidigare kritiserat regeringen för att ha varit alltför motsträvig i förhandlingarna. Hon hoppas nu att regeringen intar en konstruktiv position och är med och får det på plats skyndsamt: 

“Förslaget är bättre och ett steg i svensk riktning, då borde regeringen släppa sargen och sätta sig ned och förhandla. Alla parter måste ge och ta, så även Sverige”, menar Karlsbro.

 “Sverige måste nu fokusera på att få in krav om att budgeten används till rätt saker och att EU-stöd villkoras mot att medlemsländer lever upp till rättsstatens principer”, fortsätter Karlsbro. 

Sveriges position i förhandlingarna om återhämtningspaket är att paketet ska bestå enbart av lån, inte av både lån och bidrag såsom Kommissionen, och nu också rådets ordförande Charles Michel, föreslår. Men Karlsbro anser att regeringen har fel fokus i förhandlingarna. 

“Det är som viktigast att visa europeisk solidaritet när det är som svårast. Vi måste komma ihåg att budgeten inte är ett mål i sig utan ett medel för att uppnå det EU som EU-medborgare, däribland svenskar, förväntar sig.”

Karlsbro tycker också Sverige bör fundera över alternativen: 

“Hur önskvärt är det att Kina istället går in och investerar oss ur krisen?”, avslutar Karlsbro. 

Länk till nya kompromissförslaget i sin helhet.