Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L) om utfrågningen av tilltänkta handelskommissionären Phil Hogan

Ikväll kommer handelsutskottet i Europaparlamentet fråga ut den tilltänkta handelskommissionären, nuvarande jordbrukskommissionär Phil Hogan. Som gruppledare för Renew Europe handelsutskottet kommer liberalernas Karin Karlsbro inleda utfrågningen för den liberala gruppen.  

“EU:s handelspolitik har under Cecilia Malmströms ledning verkligen utvecklats de senaste åren både vad gäller mängd och storlek på nya frihandelsavtal men även när det kommer till innehåll och process. Malmström har sett till att handelsavtalen börjat användas mer som verktyg för att skapa hållbara handelsavtal där klimat, mänskliga rättigheter och jämställdhet kommit att integreras,” säger Karin Karlsbro. 

“Detta samtidigt som hon öppnat upp processerna kring förhandlingarna och sett till att dessa sker transparent både i förhållande till Europaparlamentet och till allmänhet och civilsamhälle. Det är stora skor för den tilltänkta kommissionären att fylla. Men jag är övertygad att vi under kvällens utfrågning kommer kunna se till att kommissionären binder sig till att förvalta och utveckla Cecilia Malmströms viktiga arbete. För den regelbaserade frihandelsordningen är hotad från flera håll och det är därför helt avgörande att EU står fast vid den inslagna kursen”, avslutar Karlsbro.