Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “Skandal att Hans Dahlgren avstår från att fördöma Ungern”

EU-minister Hans Dahlgren vill inte kritisera den lag som röstades igenom i det ungerska parlamentet tidigare i veckan och som ger premiärminister Viktor Orbán oinskränkt makt på obestämd tid. Beslutet innebär i princip att demokratin avskaffas. EU-minister Hans Dahlgren sade i ett inslag i Ekot igår häromdagen att han “inte vill kommentera beslutet i detalj”. 

“Det är ju uppenbart att Orban utnyttjar Coronakrisen för att helt avdemokratisera Ungern, att vår EU-minister inte fördömer detta är extremt illa. EU:s alla medlemsstater bör fördöma Ungern och kommande utbetalningar av EU-bidrag bör stoppas. Sverige borde gå i framkant för att kräva att detta sker”, menar Karin Karlsbro, EU-parlamentariker (L). 

Nödlagen har införts med förevändning att den behövs för att hantera Coronakrisen. Lagen kommer också göra det straffbart med fängelse att sprida falska eller förvrängda fakta som anses störa arbetet mot smittspridningen eller sprida panik hos allmänheten, vilket enligt flera oberoende organisationer inskränker yttrande- och mediefriheten.