Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) tar plats i Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter

Efter Brexit har flera platser i Europaparlamentets olika utskott blivit lediga. Liberalernas Karin Karlsbro får nu uppdraget som ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter, DROI.

“EU ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter och demokrati. Som liberal är jag mån om att respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar alla EU:s relationer med omvärlden, om det så handlar om bistånd eller handel”, säger Karlsbro.

DROI är ett underutskott till utrikesutskottet AFET och ansvarar för arbetet att främja mänskliga rättigheter i EU:s yttre åtgärder, exempelvis inom handel, asyl och migration. En av utskottets huvuduppgifter är att granska hur unionens människorättspolitik tillämpas i praktiken och hur den bidrar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin i EU:s partnerländer.

“Att värna och främja de mänskliga rättigheterna är en grundbult i Europasamarbetet, så även i vårt arbete med länder utanför EU. Nu när det finns EU-länder såsom Ungern som allt tydligare tar avstånd från det är det bra med fler liberaler i utskottet mänskliga rättigheter“, säger Karlsbro.

Karin Karlsbro är sedan tidigare ordinarie ledamot i utskottet för internationell handel och ersättare i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.