Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) träffade Belarus ambassadör och levererade stark kritik efter uppmärksammat brev

Efter att Belarus president Aleksandr Lukasjenko förra veckan gripit hundratals regimkritiska demonstranter startade EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) en namninsamling i Europaparlamentet för ett brev med uppmaning till EU:s ledning att öka sanktionerna mot Lukasjenko. Brevet har fått stor spridning i Belarus och publicerats på flera regimkritiska internetsidor. Nu under måndagen har Karlsbro mött Belarus ambassadör i Sverige för att personligen leverera samma skarpa kritik.

“Jag var extremt skarp och tydlig med min kritik. Jag poängterade att vi inte kommer sluta vårt arbete för ett demokratiskt Belarus förrän det sker fria demokratiska val i Belarus och alla som frihetsberövats av politiska skäl är släppta”, säger Karlsbro om mötet. 

I brevet, adresserat till kommissionsordföranden von der Leyen, EU:s utrikeschef Borrell, och den ständige rådsordföranden Michel uppmanar Karlsbro tillsammans med 30 parlamentariker EU:s högsta ledning att se över och utöka de riktade sanktionerna mot Belarus som lättades 2016.  
Karin Karlsbro deltog också förra veckan i en plenumdebatt om situationen i Belarus. Där tog hon upp det växande missnöjet mot regimens hantering av Coronakrisen.

Belarus är en skamfläck på Europas demokratiska karta. Valet i augusti och det växande missnöjet ger oss en unik möjlighet att agera nu, menar Karlsbro som är, vice ordförande i EU-parlamentets delegation till Belarus.