Pressmeddelande: Karin Karlsbro (L) välkomnar EU-kommissionens stödsystem “Sure”

EU-kommissionen presenterade idag ett förslag till stödsystem (Sure) som låter medlemsländerna låna pengar för att täcka kostnader för korttidspermittering till följd av Coronakrisen. Maximalt kommer systemet kunna låna ut 100 miljarder euro. Kommissionens förhoppning är att stödet ska uppmuntra medlemsländerna i att själva skapa system som minskar risken för arbetslöshet. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) välkomnar förslaget: 

“Detta är exakt vad EU borde göra för att mildra den ekonomiska kris som följer av coronakrisen. Mer europeisk solidaritet behövs nu, och det är helt avgörande för hela Europas ekonomiska stabilitet, och då även Sveriges, att vi hindrar en för hög arbetslöshet i hela EU samtidigt”, menar Karlsbro.