Pressmeddelande – Karin Karlsbro om EU:s Rule of Law-rapport: Ställ Ungern och Polen till svars!

Igår presenterade EU-kommissionen för första gången en så kallad “Report on the Rule of Law”. Rapporten ska vara ett verktyg för EU att granska läget för rättsstaten och demokratins principer inom EUs medlemsländer och är tänkt att bli en årligt återkommande rapport. EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) välkomnar rapporten men är angelägen att rapporten följs upp av åtgärder. 

“Vi vet sedan tidigare att det finns akuta brister i Ungern och Polen men nu ställs dessa sida vid sida med situationen i de övriga länderna, det ger EU mer på fötterna för att agera”, menar Karlsbro. 

Liberalerna vill nu att de nationella regeringarna använder rapporten för att ställa Ungerns och Polens premiärministrar till svars under veckans EU-toppmöte. 

“Jag förutsätter att Stefan Löfven kommer använda rapporten under budgetförhandlingarna för att se till att EU-stöd inte går till medlemsländer som inte respekterar rättsstaten”, säger Karlsbro.