Pressmeddelande: Karin Karlsbro om klimatlagen: “Vill helst se klimatmål på 65%”

Europaparlamentet röstar idag om EU-kommissionens förslag på klimatlag. Om förslaget går igenom kommer Europaparlamentet att uppmana EU-kommissionen och rådet att höja målet för EU:s utsläppsminskning till 2030 till 60%. Kommissionen föreslår att målet bara ska höjas till minst 55. 

Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro vill se ambitiösa klimatmål och kommer rösta för klimatlagen idag:

“Liberalerna skulle helst se ett klimatmål på 65%. Men att ledamöterna i Europaparlamentet kunde enas om att öka ambitionen är fantastiskt. Varje dag vi inte når klimatmålen kommer vi behöva minska utsläppen ännu snabbare i framtiden”, menar Karlsbro. 

M och KD röstade i gårdagens omröstning för det lägsta alternativet, kommissionens förslag på 55%. KD:s EU-parlamentariker Sara Skyttedal har meddelat på Twitter att hon kommer rösta emot klimatlagen om klimatmålet är högre än 55%.