Pressmeddelande – Karin Karlsbro: “Orbán utnyttjar coronakrisen för att avdemokratisera – stryp EU-bidragen till Ungern”

Ungern väntas nästa vecka rösta om en lag som på obestämd tid tillåter regeringen att helt kringgå landets parlament. Regeringen menar att det är nödvändigt för att hantera coronaskrisen. Det skulle ge premiärminister Victor Orbán rätt att i praktiken styra landet själv. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L), kräver idag i en debattartikel att EU stryper utbetalningar av bidrag till Ungern. 

“Orbán vill med förslaget avskaffa demokratin i Ungern. Självklart måste alla länder agera kraftfullt för att motverka smittspridningen men det är uppenbart att Orbán enbart utnyttjar krisen för att stärka sitt järngrepp om landet,” menar Karin Karlsbro. 

“Alla EU:s medlemsländer måste kräva att den ungerska regeringen drar tillbaka sitt förslag och om det inte sker, kräva ett totalstopp för ekonomiskt stöd till Ungern under kommande år,” fortsätter Karin Karlsbro.

Lagförslaget rymmer även två nya brottsrubriceringar. Dessa nya brott kan ge många års fängelse för den som på olika sätt anses agera på sätt som motverkar de regler och förordningar regeringen beslutat om för att minska smittspridningen. Ungerns opposition menar att det är ett sätt för regeringen att tysta och begränsa meningsmotståndare och fri media.