Pressmeddelande – Karin Karlsbro till EU-kommissionen: “Taxonomiförslag hotar Sveriges hållbara energiproduktion”

Den svenska hållbara energiförsörjningen kan vara hotad om EU-kommissionens förslag till ramverk för hållbara investeringar, det så kallade taxonomiförslaget, inte förändras. Det här menar Karin Karlsbro (L), som  är oroad att den snäva definitionen av vad som är en hållbar energikälla i kommissionens förslag kan leda till att svenska koldioxidneutrala energikällor som vattenkraft och kärnkraft kommer att bedömas som ohållbara. Karlsbro har därför  formulerat en skriftlig fråga till kommissionen.

“När energiförsörjningen hotas i Sverige, som är ett föregångsland i klimatarbetet, tyder det på ett ogenomtänkt förslag. Det är viktigt att ett förslag till taxonomiramverk tas fram, men som förslaget nu ser ut riskerar det att förlänga unionens kol- och fossilberoende”, säger Karlsbro.