Pressmeddelande – Karlsbro (L): “Högt spel av S att inte ställa sig bakom EU-kommissionens återhämtningspaket”

Imorgon samlas EU-länderna stats- och regeringschefer till videotoppmöte för att diskutera Kommissionens förslag till långtidsbudget och återhämtningspaket. Paketet på totalt 750 miljarder euro ska stödja de medlemsländer som drabbats hårt av Covid-19. EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) vill se att paketet kommer på plats snart. 

“Ensam är inte stark. Svensk ekonomi är beroende av en snabb återhämtning i hela EU”, säger Karlsbro. 

Karlsbro anser att den svenska regeringen ställt sig på sidlinjen i förhandlingarna och efterfrågar en mer konstruktiv inställning till förslaget.  

“Det är ett högt spel, framförallt om man bryr sig om svensk ekonomi, att inte ställa sig bakom kommissionens förslag till återhämtningspaket. Regeringen har låst fast Sverige i en ytterkantsposition och visar förvånande lite samarbetsvilja, det är oansvarigt och äventyrar hela EU:s återhämtning”, sade Karlsbro i en debatt i P1 Morgon mot Socialdemokraternas EU-parlamentariker Heléne Fritzon. 

Flera ledande svenska företag och fack har ställt sig positiva till det föreslagna paketet, men Sverige är ett av fyra EU-länder som ställer sig emot förslaget. Den rödgröna regeringens invändning är att paketet ska bestå enbart av lån och inte av både lån och bidrag såsom Kommissionen föreslår.

“Det är olyckligt att de EU-länder som drabbats värst av Covid-19 redan är högt belånade, men de kommer helt enkelt inte klara att återstarta sina ekonomier genom enbart fler lån. Vi måste se till alternativen och fokusera på vad som är bäst för Sverige. Hur önskvärt är det att Kina istället går in och investerar oss ur krisen?”, menar Karlsbro.