Pressmeddelande – Karlsbro (L): Kommissionens förslag på budget och återstartsfond är en kraftmätning på europeisk solidaritet

Idag presenterade EU- kommissionen sitt förslag till långtidsbudget under 2021-2027 och en återstartsfond på totalt 750 miljarder euro som ska stödja de medlemsländer som drabbats hårt av Coronapandemin.  

“Kommissionens nya förslag för långtidsbudgeten är framtidsinriktat och har potential att ta EU ur krisen både starkare och grönare. Vi välkomnar att kommissionen lyssnat på vår oro om att EU:s budget fokuserat för mycket på omoderna stöd och subventioner och för lite på tillväxt, forskning, digitalisering och grön omställning. Vi har inte nått hela vägen, men förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning.”, säger Karin Karlsbro. 

“Inför förhandlingarna som kommer är det viktigt att Sverige står på sig och kräver skarpare förslag kring konditionalitet. De medlemsländer som kränker rättsstatens principer ska inte kunna vänta sig EU-stöd. Samtidigt måste att tanken om att ta bort den svenska rabatten helt strykas.”, fortsätter Karin Karlsbro.

Den föreslagna återstartsfonden är ett nytt tillfälligt instrument som införs för att bemöta den djupa ekonomiska kris som EU står inför. Fonden föreslås finansieras genom att EU-länderna gemensamt lånar på kapitalmarknaden för att sedan fördela stöd och lån till de medlemsstater med störst behov. Återbetalningen föreslås vara färdig 2058. 

“EU behöver solidaritet och investeringar för att resa sig ur krisen. Återstartsfonden är viktig för att undvika stora konkurser och varsel, vilket är en investering som kommer tjäna ett exportberoende land som Sverige väl. Men vi anser att Kommissionen borde tänkt utanför boxen i utformningen, pengar som hela unionen gemensamt ska vara garant för borde inte gå till nationella stöd utan till gemensamma investeringar som skapar värde för oss alla.”, avslutar Karin Karlsbro.