Pressmeddelande: Karlsbro (L) nöjd när Vietnams nationalförsamling godkänner handelsavtal med EU

Idag röstade den vietnamesiska nationalförsamlingen igenom handels- och investeringsavtalen mellan EU och Vietnam. Handelsavtalet kommer bland annat avskaffa 99 procent av tullarna på båda sidor. Avtalet väntas gynna Vietnams exportberoende ekonomi och öka försäljningen av främst textilier, skor, mobiler och datordelar till Europa. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro, som förhandlade avtalet i Europaparlamentet under hösten 2019 som gruppledare för den liberala partigruppen Renew Europe, välkomnar dagens besked.

“Avtalen innebär stora ekonomiska möjligheter för företag och konsumenter både inom EU och Vietnam. Under coronakrisen blev det tydligt hur beroende vi är av fördjupade internationella relationer, fungerande värdekedjor och förutsägbarhet inom våra handelsrelationer. Detta avtal är definitivt ett steg i den riktningen och en stark signal om att EU fortsatt är öppet för handel.”, säger Karlsbro.

Avtalen är det första av sitt slag som EU ingår med ett utvecklingsland. Förutom krav på sänkta handelshinder innehåller avtalen även bindande kapitel om social och miljömässig hållbarhet, med åtaganden för parterna inom exempelvis arbetares rättigheter och klimatarbete. Vietnam har bland annat åtagit sig att ratificera de åtta grundläggande ILO-konventionerna och leva upp till sina nationella åtaganden inom Parisavtalet. I samband med dagens omröstning antog nationalförsamligen en av de två utestående ILO-konventionerna om arbetares rättigheter – något Europaparlamentet ställde krav på när de röstade om avtalet i januari i år.

“Vi ska ha klart för oss att Vietnam är en enpartistat, avtalen kommer inte förändra detta. Men samtidigt ser vi hur förhandlingarna börjat leda till konkreta förbättringar när det gäller arbetstagares rättigheter. Dagens omröstning om ILO-konventionen visar att det arbete jag ledde i Europaparlamentet inte bara var tomma ord, Vietnam tog till sig av våra krav. Det är EU:s handelspolitik när den är som bäst – den gynnar klimatet, mänskliga rättigheter och ekonomin samtidigt,” avslutar Karlsbro.