Pressmeddelande: Karlsbro (L) om nya EU-kompromissen i rättsstatsfrågan: “Äntligen slutdaltat med Polen och Ungern”

EU-parlamentet och Europeiska rådet har kommit fram till en preliminär kompromiss gällande en så kallad “rättsstatsmekanism” i EU:s budget som ska göra det lättare att införa ekonomiska sanktioner mot EU-länder som kränker rättsstatens principer. Mekanismen har varit en knäckfråga i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och den tillhörande återhämtningsfonden.

Liberalerna och deras partigrupp i parlamentet Renew Europe har propagerat hårt för att få på plats en rättsstatsmekanism i budgeten: 

“Ett historiskt steg framåt för att kunna strypa EU-stödet till länder som kränker EU grundläggande värderingar. Jag hoppas nu att daltande med regeringarna i Ungern och Polen är snart är över”, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L).

“I det här nya kompromissförslaget om rättstatsmekanism har Renew Europe fått igenom att den innefattar rättsstatens principer -och inte bara korruption-, den blir mer juridiskt bindande och ska kunna aktiveras snabbare samt att den innehåller skydd för att civilsamhället i dessa länder inte blir lidande. En effektiv rättsstatssmekanism var ett av Liberalernas viktigaste vallöften 2019, jag är så stolt över min partigrupp som förhandlat fram det här”, säger Karlsbro.