Pressmeddelande: Karlsbro (L) om Ungerns och Polens veto mot EU:s budget: “Sverige måste nu ta strid för rättsstatens principer”

Idag vid ett möte mellan medlemsstaternas EU- ambassadörer gjorde Polen och Ungern slag av sina hot att blockera överenskommelsen av EU:s kommande långtidsbudget. Detta därför att de motsätter sig den mekanism som föreslås för att koppla utbetalningar från EU:s budget till respekt för rättsstatens principer. De har inte möjlighet att blockera själva rättsstatsmekanismen utan blockerar därför en annan del av budgetöverenskommelsen istället, en del som kräver enighet för att kunna godkännas.  

Det är inte förvånande att dessa länder nu drar ut på arbetet med EU:s budget. Men det är fullkomligt oacceptabelt. Hela Europa går på knäna, både socialt och ekonomiskt, på grund av pandemin och då väljer dessa länder att stoppa en del av lösningen för att kunna fortsätta nedmontera rättsstaten och kränka de mänskliga fri- och rättigheterna”, säger Karin Karlsbro (L).

Det är nu upp till Sverige och andra likasinnade länder att stå upp och ta strid för våra mest grundläggande värderingar. Jag utgår från på att den svenska regeringen inte kommer ge Polen och Ungern något utan att vi står upp för den mekanism som rådet och Europaparlamentet har kommit överens om”, avslutar Karlsbro.