Pressmeddelande: Liberalernas Karin Karlsbro stödjer Ursula von der Leyen till rollen som kommissionsordförande

Idag röstar EU-parlamentet om Ursula von der Leyen till rollen som ordförande för Kommissionen. Karin Karlsbro och den liberala gruppen stödjer hennes kandidatur.

– Ursula von der Leyen har under de senaste veckorna i grunden svarat upp till de krav vi ställt både i en öppen utfrågning och i skrift. Jag har genom detta fått stöd för den bild av Ursula von der Leyen som jag fick när jag träffade henne i hennes dåvarande roll som tysk familjeminister. Jag är övertygad om att vi genom att välja Ursula von der Leyen får en övertygad EU-vän, en stark företrädare för rättsstatens principer, en garant för ökad jämställdhet och en förespråkare för en skarp miljö- och klimatpolitik som ordförande för Kommissionen, säger Karin Karlsbro.

– Det är glädjande för oss som Sveriges mest europavänliga parti att kunna stå bakom en kandidat till ordförande för kommissionen som delar vår syn på hur europasamarbetet ska fördjupas och utvecklas, avslutar Karin Karlsbro.