Pressmeddelande: Ny EU-strategi mot diskriminering av HBTQ-personer presenteras imorgon

EU-kommissionen väntas presentera en ny strategi mot diskriminering av HBTQ-personer imorgon den 11 november. Strategin är icke juridiskt bindande och ska bygga på den förra som löpte ut 2019, och kommer bland annat ta upp hur Covid-19 har påverkat HBTQ-personers rättigheter. 

“Det är bra att kommissionen tar det här på allvar och alla steg framåt är förstås välkomna, men läget för HBTQ-personer är såpass vedervärdig på vissa håll i EU att det kommer krävas mer än strategier. Den diskriminering vi ser i till exempel Polen bör klassas som ett brott mot demokratin och rättsstaten och på sikt straffas med indraget EU-stöd”, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L).

Enligt Eurobarometern 2019 så har toleransen för HBTQ-personer generellt ökat sedan 2015, men fortfarande anser 53 procent av EU:s invånare att det finns utbredd diskriminering av HBTQ-personer inom EU. 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tog upp kampen mot diskriminering som en prioriterad fråga för EU i sitt State of the Union-tal tidigare i år. Bland annat fördömde hon Polens införande av så kallade “HBTQ-fria zoner” och hon vill se att den som anses vara förälder i ett EU-land måste erkännas som förälder i alla EU-länder oavsett sexuell läggning.