Pressmeddelande: Utfrågning av nya handelskommissionären Valdis Dombrovskis

Idag håller Europaparlamentet en utfrågning av den föreslagna nya handelskommissionären Valdis Dombrovskis. Deltar i utfrågningen gör EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) som är gruppledare för de liberala ledamöterna i handelsutskottet.

“Regelbaserad frihandel är grunden för EU-samarbetet, men hela konceptet är hotat av USA, Kina och WTO-krisen. EU behöver nu en frihandelsvän till kommissionär som kommer jobba för regelbaserad handel som inte står i konflikt med våra klimatambitioner”, säger Karlsbro. 

Dombrovskis är idag kommissionär för finansmarknadsfrågor men föreslås nu ta över handelsportföljen efter att den tidigare handelskommissionären Phil Hogan avgick i somras efter att ha brutit mot coronarestriktioner.

“Tråkigt förstås att det blev som det blev men jag litar på att Hogan och von der Leyen gjorde rätt val. Förtroendet för honom var mycket skadat och då är det inte lämpligt att fortsätta. EU behöver en handelskommissionär som helt och fullt kan fokusera på handelspolitiken”, säger Karlsbro.