PRIORITERING OCH SAMARBETE – MIN STRATEGI FÖR FÖR LIBERALT INFLYTANDE

PRIORITERING OCH SAMARBETE – MIN STRATEGI FÖR FÖR LIBERALT INFLYTANDE

Så här prioriterar jag mitt parlamentariska arbete för att få största möjliga inflytande för Liberalernas politik. 

Jag är ordinarie ledamot i två utskott, i utskottet för internationell handel INTA, där jag också är gruppledare för Renew Europe och ordinarie i utskottet för mänskliga rättigheter DROI. Jag är också ersättare i miljöutskottet ENVI. 

Att vara gruppledare innebär att man både är med och koordinerar partigruppens arbete i utskottet, samarbetar med övriga gruppledare inom partigruppen från de andra utskotten för att samordna hela gruppens arbete i parlamentet och deltar tillsammans med övriga gruppers gruppledare i planeringen av utskottens arbete. Detta är ett uppdrag jag är stolt över att mina kollegor givit mig och som jag tar på största allvar. 

För att jag ska utföra mitt uppdrag så effektivt som möjligt måste jag prioritera min tid hårt. I parlamentet sker många möten utöver de offentliga utskottsmötena. Planeringen speglas av de filer jag är ansvarig för så fokus varierar över tid och när möten kolliderar måste jag välja. 

I ENVI där jag är ersättare prioriterar jag mitt arbete främst genom att påverka min grupp och har ett mycket nära samarbete med gruppkollegorna men trots att jag är ersättare så har jag haft och kommer att ha ansvar för egna filer framöver. Det är väldigt roligt att mina kollegor från Renew i miljöutskottet ger mig så stort förtroende trots att jag bara är ersättare.

Självklart är jag alltid redo att tjänstgöra i miljöutskottet när jag behövs och har gått in och ersatt ordinarie ledamot när behov uppstått. 

Samtidigt är jag ensam ledamot för mitt parti och måste också bevaka vad som händer i alla utskott och i synnerhet de som hanterar frågor som är viktiga för Liberalerna och Sverige. 

Sedan är det viktigt att tänka på att arbetet i utskotten och i partigruppen är ett lagarbete där vi tillsammans i Renew Europe ska få så stort genomslag som möjligt i alla parlamentets utskott. För att jag alltid ska vara uppdaterad i de utskott jag arbetar så jobbar jag aktivt på de förberedande möten vi har med gruppen inför utskottens möten och mitt kansli följer noggrant de möten, både utskottsmöten och förberedande möten, där jag personligen inte kan närvara. Dessutom är samverkan med gruppkollegor ovärderlig för mig som ensam ledamot från mitt parti. 

Om du vill veta mer om mitt arbete kan du prenumerera på mitt veckobrev som jag skickar ut varje lördag där jag sammanfattar veckan som gick.