Släng ut Belarus från Eurovision Song Contest!

Släng ut Belarus från Eurovision Song Contest!

Karin Karlsbro (L) har idag tagit initiativ i Europaparlamentet till att samla underskrifter för ett brev till Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) och kräver att Belarus stoppas från att delta i vårens Eurovision Song Contest i Nederländerna. 

Det är oacceptabelt att EBU samarbetar med den belarusiska statstelevisionen (Belaruskaja Tele-Radio Campanija, BTRC) då dess chef, Ivan Eismont, finns med på EU:s sanktionslista mot personer som kränker mänskliga rättigheter och det statliga medie-bolaget dessutom förföljer sina egna medarbetare. 

Då Ivan Eismont står på EU:s sanktionslista är det självklart att andra europeiska mediebolag måste avbryta alla samarbeten, säger Karin Karlsbro. 

Över 100 personer har tvingats att sluta, eller blivit sparkade. Flera av dem sitter i fängelse däribland Denis Sokolov, en tidigare mångårig medlem av den belarusiska delegationen till Eurovision Song Contest, uppger Belarus Solidaritetsfond. 

Eurovision är en stor musikhändelse som förenar Europas länder. 

Ett statligt tv-bolag som förtrycker sina egna medarbetare och journalister och dessutom har en chef som står på EU:s sanktionslista har inget där att göra, säger Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets delegation till Belarus.