Vi ska öka takten i Europas gröna omställning.

Mitt EU är världsledande i klimat- och miljöomställningen. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för nettonollutsläpp. Under den gågna mandatperioden har mycket gjorts, men mer måste göras. Oavsett om det handlar om att få ner klimatutsläppen från våra transporter, minska utsläppen i våra vatten eller få bort användningen av farliga ämnen i mat, kläder eller leksaker behöver vi samarbeta mer med andra länder.

Därför vill jag se ett starkt Europasamarbete som tar sig an de klimat- och miljöfrågor som vi behöver lösa gemensamt. Under de senaste åren har EU tagit på sig ledartröjan i de gröna frågorna och det är ingen överdrift att säga att EU är världens bästa miljöorganisation. Utsläppen känner inga gränser. Tillsammans kan vi göra skillnad för klimatet på riktigt. Nästa mandatperiod måste EU:s klimatambitioner fortsätta öka.

Jag är stolt över att ha varit med och lett EU:s förhandlingar om:

  • EU:s nya batteriförordning. Den gröna omställning kräver mängder av el. Under förhandlingarna har jag stått upp för att EU ska öka takten i batteriproduktionen, att våra batterier ska produceras hållbart och att fler nödvändiga komponenter ska tillverkas i Europa, inte skeppas in från Kina.
  • EU:s klimattullar. Klimattullarna är ett nytt verktyg som gör det möjligt för oss att ställa skarpa miljökrav på företag utanför EU som vill sälja produkter till oss. Jag har verkat för att klimattullarna ska vara ett verktyg som möjliggör hållbar handel, inte grön protektionism
  • EU:s nya handelsavtal. Jag är glad över att ha rott i hamn de två nya handelsavtal som färdigställts under mandatperioden, med Nya Zeeland och Vietnam. Som grön liberal har jag drivit högt ställda klimatkrav i förhandlingarna. Nästa mandatperiod kommer jag kämpa för att fler gröna frihandelsavtal ska gå i mål.

Den 9 juni avgörs framtiden för Europas klimat- och miljöarbete. Vi ska höja klimatambitionerna, inte rulla tillbaka dem.

EU ska fortsätta vara världens bästa klimatorganisation.

Ren luft. Levande landskap. Hälsosamma hav.

Klimatomställningen kräver att EU driver en teknikneutral energipolitik som leder till en helt fossilfri energiförsörjning. För att nå dit måste EU:s regler möjliggöra och skapa förutsättningar för både mer kärnkraft och mer förnybar energiproduktion i Europa.

EU behöver helt stoppa användningen av fossil energi till 2035 och öka tempot i sammankopplingen av de europeiska elnäten för att skapa en genuin europeisk elmarknad. Alla EU-länder måste ta sitt ansvar för den fossilfria energiproduktionen.

Det är viktigt att EU visar vägen i det globala arbetet med att genomföra Parisavtalet för klimatet och Montrealavtalet för den biologiska mångfalden. Att nå våra klimat- och miljömål samtidigt som vi skapar tillväxt och välstånd visar andra länder att det går att skydda planeten samtidigt som människor får det bättre.

För att Europa ska fortsätta vara en förebild finns det en tydlig väg framåt: vi måste se till att den som förorenar och släpper ut måste betala för det.

Jag går till val på att fortsätta vara en stark grön liberal kraft i Europaparlamentet och vill fortsätta ta mig an miljöfrågorna med full kraft. Jag vill att det ska löna sig för både företag och konsumenter att ta klimatansvar.

Valet är ditt. En röst på Liberalerna och på Karin Karlsbro är en röst för ett Europasamarbete som fortsätter ta klimat- och miljöansvar så vi lämnar efter oss en mer hållbar värld än den vi lever i nu.

Din röst behövs för ett EU som vågar prioritera klimatet och tar till vara på den gröna omställningens möjligheter.

Ett EU i framkant:

  • Höjda klimatkrav. Utsläppen ska ner minst 95% till 2040.
  • En gemensam EU-satsning på modern kärnkraft.
  • En handelspolitik som främjar hållbarhet.

Liberalerna är borgerlighetens gröna röst. Läs mer om våra insatser för en ambitiös klimatpolitik i EU här.