Altinget – Karin Karlsbro: Skyttedal och SD ställer EU:s bönder mot Ukraina

Altinget – Karin Karlsbro: Skyttedal och SD ställer EU:s bönder mot Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion har EU:s vassaste vapen mot Putins anfallskrig varit enigheten bakom stödet till Ukraina. EU har bidragit med ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd vilket varit en starkt bidragande faktor till att Ukraina lyckats försvara sig och även återtagit landområden. 

En del av EU:s stöd till Ukraina utgörs av handelslättnader. Redan i juni 2022 togs alla tullar mellan EU och Ukraina bort för att stärka Ukrainas ekonomiska utveckling.

Det ryska anfallskriget har varit förödande för det ukrainska jordbruket och spannmålsexporten som också är en av landets viktigaste inkomstkällor. Lönsamheten har kraftigt minskat för Ukrainas lantbrukare. Mellan 2021 och 2022 minskade exporten med nästan 40 procent på grund av att stora delar av landet är ett slagfält. Åkermark har minerats och transportvägar blockerats och förstörts.

I mars var tanken att tullfriheten skulle förlängas. Det borde ha varit en enkel affär, särskilt eftersom EU:s medlemsländer redan sagt ja. Men det stoppades i Europaparlamentet av Europas konservativa med Sverigedemokraterna och Sara Skyttedal i spetsen.

Det ledde till att frågan bollades tillbaka till ministerrådet där medlemsländerna till slut kom överens om ett nytt och betydligt sämre avtal. De nya restriktionerna kan kosta Ukraina närmare fyra miljarder kronor varje år. Pengar som Ukraina hade kunnat använda för att köpa vapen och ammunition.

Läs hela min debattartikel i Altinget här.