Karlsbro (L): Äntligen vågar EBU slänga ut Belarus statstelevision som bidrar till tortyr

Karlsbro (L): Äntligen vågar EBU slänga ut Belarus statstelevision som bidrar till tortyr

Idag meddelar EBU styrelse i ett pressmeddelande att de suspenderar den belarusiska statstelevisionen (BTRC) ur samarbetet. Detta med hänvisning till att BTRC aktivt deltar i regimens förtryck mot den egna befolkningen. EBU pekar särskilt ut att TV-kanalen sänder de falska erkännanden som politiska fångar uppenbart tvingats ge under hot och tortyr. Senast en video av Roman Protasevich, journalisten som greps efter att den belarusiska regeringen kapat och tvingat ner ett plan på väg från Aten till Vilnius. 

Lukasjenka använder statliga tv-sändningar som tortyrinstrument och jag har bett EBU slänga ut den belarusiska statstelevisionen ur samarbetet under lång tid. Jag är självklart väldigt nöjd att det nu äntligen sker,” säger Karin Karlsbro (L) Europaparlamentariker och vice ordförande i Europaparlamentets delegation till Belarus. 

Men det är fegt att det krävdes en internationell kris för att EBU skulle agera. Vi har länge vetat att den belarusiska statstelevisionen förföljer sina egna medarbetare, används som en del i Lukasjenkas propagandamaskin och att tv-bolagets chef, Ivan Eismont, finns med på EU:s sanktionslista mot personer som begår brott mot mänskliga rättigheter. Det belarusiska statstelevisionen skulle ha sparkats ut för länge sedan, inte veckan efter Eurovision Song Contest när EBU inte längre står i strålkastarljuset,” avslutar Karin Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96