Karlsbro (L) kommenterar taxonomibeslut

Karlsbro (L) kommenterar taxonomibeslut

Idag har Europaparlamentet röstat om förslaget till taxonomi, EU:s klassificering för hållbara investeringar. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro välkomnar beslutet att säga ja till förslaget. Läs Karin Karlsbros kommentar inför omröstningen här.

“Förslaget är en vinst för Europas energiförsörjning. Om man vill främja en utveckling där vi inte är beroende av gas, oavsett varifrån den kommer, måste man säga ja till taxonomin. Det går inte utan kärnkraften” säger Karlsbro.

Taxonomin handlar om reglerna för vad som i framtiden ska ses som hållbara investeringar och riktar sig framförallt till investerare. Förslaget har varit mycket omdiskuterat i frågan om kärnkraften och naturgasens roll i Europas energiförsörjning. Karlsbro skrev om frågan tillsammans med kollegor från Moderaterna i en debattartikel i DI som publicerats under morgonen.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92