Karlsbro (L) utsedd till liberal förhandlare av Net Zero Industry Act

Karlsbro (L) utsedd till liberal förhandlare av Net Zero Industry Act

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro stärker sin portfölj ytterligare i arbetet med EU:s klimatomställning med ett nytt uppdrag, då hon utsetts till förhandlare för Net Zero Industry Act, EU:s strategi för främjande av gröna industrier i Europa. Karlsbro blir den liberala partigruppens förhandlare i Europaparlamentets handelsutskott (INTA).  

“Omställningen från fossila bränslen till fossilfri el kräver en grön industriell revolution. Att vi hittar gemensamma europeiska strategier för hur hela industrin i Europa ska kunna ställa om är en förutsättning för att vi ska klara den gröna omställningen” säger Karlsbro.

Net Zero Industry Act handlar om en åtgärdsplan för att främja Europas gröna industrier. Syftet är att hålla kvar goda incitament för företag och kapital att placeras i EU. Förslaget vilar på flera pelare, såsom snabbare tillståndsprocesser, bättre tillgång till kapital, utbildning av nödvändiga kompetenser och ökad handel med grön teknik och deras insatsvaror. 

Karin Karlsbro har även ansvar för EU:s strategi för kritiska material och råvaror, Critical Raw Materials Act i miljöutskottet som är nära kopplad till förslaget.  

“Att förhandla både strategin för kritiska material och råvaror och främjandet av gröna industrier kommer innebära en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp och sätta ett tydligt grönt och liberalt avtryck på området som kommer ha en avgörande påverkan på klimatet framöver” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92