Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Efter ett storbråk i handelsutskottet skickade vi till slut en tydlig signal till EU:s medlemländer och kommande toppmöte att vi inte kan fortsätta förhala det för Ukraina livsviktiga frihandelsavtalet. Att de aggressiva bondeprotesterna i Polen ska lamslå vårt stöd till Ukraina är helt oacceptabelt. Inte ska vi slänga Ukraina under traktorn! 

Bakgrunden var denna. Under natten till onsdagen meddelande det belgiska EU-ordförandeskapet på X att EU:s institutioner var överens om fortsatta handelslättnader för Ukraina.

Under förmiddagen, mitt under pågående utskottsmöte kom sedan beskedet att detta inte hade tillräckligt stöd bland medlemsländerna i EU:s ambassadörsråd Coreper. Denna velighet gynnar bara Putin och det är inte acceptabelt att EU framstår som obeslutsamt. Att handelsutskottets ordförande sedan föreslog (med stöd av EPP där m och kd ingår och ECR där SD ingår  att utskottets behandling av frågan skulle skjutas upp var helt orimligt. Som tjänstgörande gruppledare för Renew Europe motsatte jag mig detta och fick tillslut stöd av en majoritet av grupperna för att frågan om att godkänna avtalet skulle behandlas som tänkt.

Om EU:s regeringar, genom rådets ordförandeland, förhandlar och kommunicerar utan att ha täckning för en uppgörelse är inte parlamentets ansvar. Att förhala frågan skulle bara förstärka de krafter som vill försvåra handeln för Ukraina. 

Jag är nöjd att en majoritet ställde sig bakom Renew och mig och alltså krävde att frågan skulle avgöras. Vi vann också omröstningen med röstsiffrorna 24-10. Allt annat hade varit en gåva till Putin. Men frågan är inte avgjord ännu. 

Att få ner utsläppen från transportsektorn är en knäckfråga. I SVT:s nya serie Klimathoppet medverkar jag i veckans avsnitt. Att som SD gör, driva på för att riva upp EU:s klimatarbetet är inget annat än oseriöst. I programmet ställs L:s och SD:s klimatpolitik mot varandra. 

I Politikbyrån kan ni se ett (rätt roligt) inslag med bland annat mig om förslaget att ställa nätjättarna till svars för barn och ungas överanvändning av sociala medier. 

Medan träden i Bryssel slår ut i blom förbereder sig Europas länder för val. Så hade det kunnat vara även i Ryssland. Men istället samlas blommor till minnet av Alexei Navalny. En annan värld är möjlig. Det finns en plats i Haag redo för Putin.

Liberala hälsningar, 

Karin Karlsbro