Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Förra veckan debatterade vi och klubbade EU:s klimatlag, det var ett historiskt framsteg, men nu väntas alltså skarpa reformförslag på i princip all viktig miljöpolitik. För mig som varit ansvarig för att ta fram parlamentets position ur ett handelspolitiskt perspektiv när det gäller en gränsjusteringsmekanism för klimatet, ett sätt att prissätta koldioxid som importeras till EU, kommer förstås hålla extra koll på det skarpa förslaget kring detta. 

Här i Bryssel förbereder vi oss nu både inför nästa veckas voteringar och inför EU-kommissionens stora lansering den 14 juli av det som kallas “Fit for 55”. Detta är mandatperiodens största reformpaket på miljöområdet och vars namn syftar på EU:s klimatmål. Paketet kommer innehålla flera viktiga förslag för att vi ska kunna rädda klimatet.

Inför det kommande valet i Ungern väljer premiärministern Viktor Orbán att annonsera i utländsk press. I bland annat Dagens Industri har vi kunnat läsa en pamflett i punktform som inleds med att angrepp på EU-samarbetet. Detta kommenterar jag i i DI. Flera europeiska tidningar har vägrat ta in annonsen och i stället gjort upprop för frihet och tolerans. Orbán är Europas Trump. Att han bedriver denna kampanj har att göra med att Ungern känner press från EU och nya regler som kan ta ifrån länder som bryter mot rättsstatens principer ekonomiskt stöd från EU samtidigt som EU-kommissionen ryter hårdare mot landets homofobiska politik. 

Liberala hälsningar 
Karin Karlsbro