Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

Idag är det fem år sedan Parisavtalet, det globala klimatavtalet, skrevs under. I veckan är det ett år sedan EU-kommissionen presenterade ”the Green Deal”.  Och äntligen, i torsdags, röstade det handelspolitiska utskottet i EU-parlamentet med en stor majoritet ja till min rapport om en ”Carbon Border Adjustment Mechanism”. Många av EU:s handelspartners prissätter CO2-utsläpp mycket lägre än EU, eller inte alls. Förslaget innebär att förorenaren ska betala. Inte bara i EU. I min rapport redogör vi för hur en ”CBAM” kan utformas i linje med internationella handelsregler. Omröstning om hela parlamentets ställning i CBAM-frågan är planerad till mars 2021, för att sedan skickas till EU-kommissionen som under våren kommer jobba fram och presentera ett konkret förslag. En intervju med mig i tidningen Syre om förslaget kan du läsa här.

Belarusdelegationen har haft möte, och jag lyfte då frågan hur vi kan bistå med att samla in vittnesmål så att våld och övergrepp dokumenterats. Jag har medverkat i ett panelsamtal om Sacharovpriset och situationen i Belarus med bland andra utrikesminister Ann Linde och Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser. Den belarusiska tidningen Charter 97 har också intervjuat mig om ishockey-VM och sanktioner i landet. 

Att delta i Svenskt Näringslivs Rundabordssamtal med bland annat Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande i Volvo, var mycket intressant. Jag har haft med möte Honduras ambassadör till EU för att samla in mer information om läget i landet inför mitt arbete med hållbar handel med skogsprodukter. Jag också deltagit i samtal med europeiska unga liberaler om sambandet mellan handel och mänskliga rättigheter, och även varit med i webinariet You(th) 4 Climate Action i samarbete med IFLRY, en internationell paraplyorganisation för unga liberaler. 

Sist, men störst av allt, har EU:s ledare mötts för att lösa den låsta situationen kring EU:s nästa långtidsbudget och återstartsfonden. Behovet av att få dessa på plats är stort, men Polen och Ungern har hållit emot. Det är historiskt att veckans överenskommelse innebär att en rättsstatsmekanism nu faktiskt kommer att införas, men med tillägget att kommissionen inte får lov att använda mekanismen före den prövats i EU-domstolen. Detta är inte oproblematiskt, sett utifrån EU-fördragen, och är något vi måste följa noggrant framöver.

Visst brottas vi med många stora problem, men denna vecka, där vi också har kunnat följa den första COVID-vaccineringen, inger hopp. Samarbete ger resultat. 

Trevlig helg! 

Karin