Aftonbladet: Karin Karlsbro ”Därför behöver vi lagen om naturrestaurering”

Aftonbladet: Karin Karlsbro ”Därför behöver vi lagen om naturrestaurering”

Karin Karlsbro, Liberalerna: Vetenskapen ger klara besked.

Klimat- och miljöproblem stannar inte vid nationsgränser. En global ekonomi med långa värdekedjor som sträcker sig över hela världen kräver internationellt samarbete.

På samma sätt som vi lovat att leva upp till Parisavtalets klimatmål har vi globala åtaganden för biologisk mångfald och ekosystem (Montrealavtalet). Naturrestaruering är en del av lösningen för att nå båda mål.

Den föreslagna lagen innebär ett paradigmskifte då den syftar till att inte bara skydda, utan också återställa, värdefull natur och ekosystem.

Läs gärna min debattartikel i Aftonbladet.