Aftonbladet: M blundar för en humanitär tragedi

 Det råder ingen tvekan om att EU behöver ta ett samlat, starkare grepp om ett yttre gränsskydd och att vi behöver skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik. Men det är skrämmande att fokus i så hög grad har hamnat på att stoppa flyktingar i stället för att hitta lösningar på denna humanitära kris. 

Läs hela min och Tina Ackeltofts debattarikel i Aftonbladet här