Aktuell Hållbarhet – Karin Karlsbro: Vi måste rädda strömmingen för att bevara den svenska julen

Aktuell Hållbarhet – Karin Karlsbro: Vi måste rädda strömmingen för att bevara den svenska julen

Situationen i Östersjön är kritisk och olika biologiska kriser avlöser varandra. Alla som vistats vid eller i Östersjön, oavsett om det är för att bada, fiska eller leva sina liv, kan i dag med egna ögon se hur situationen förvärrats år efter år. Om vi inte agerar för att stoppa utfiskningen, algblomningen och föroreningen av Östersjön kommer den snart att vara bortom räddning.

EU har länge tagit för stor hänsyn till fiskenäringens kortsiktiga intresse. Det har skadat miljön, fiskbestånden men också fiskets långsiktiga intressen. Liberalerna är glada att vårt hårda arbete lönat sig; att det är de långsiktiga ekologiska och ekonomiska intressena som nu ska värnas.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.