Borås Tidning: ”Kampen för klimatet och demokratin går hand i hand”

Borås Tidning: ”Kampen för klimatet och demokratin går hand i hand”

Både i Sverige och Europa talar alla om energifrågan. Att bryta beroendet av fossil energi är helt nödvändigt för att bekämpa Putins krig mot det ukrainska folket och mot hela vår demokratiska världsordning. På samma gång är det enda sättet vi kan möta hotet från klimatkrisen. Energiförsörjningen är en existentiell fråga.

Läs hela min krönika i BT här