BT – Karin Karlsbro: Det nordiska samarbetet behövs fortfarande

BT – Karin Karlsbro: Det nordiska samarbetet behövs fortfarande

Rysslands krig mot Ukraina har fört Europas länder närmare varandra. Det gäller inte bara inom ramen för EU, utan likväl inom Norden. Detta faktum var också högst påtagligt när Nordiska rådets 75:e session samlades i Oslo förra veckan. Med de nordiska statsministrarna på plats och parlamentsledamöter från de nordiska parlamenten, inklusive Färöarna, Grönland och Åland, hölls debatter i Stortinget.

Det är inte länge sedan det nordiska samarbetet var något frostigare. Stängda gränser och ländernas olika sätt att möta pandemin hade fört oss längre ifrån varandra. Men nu har relationerna tinat upp, och är förmodligen varmare än någonsin.

Läs hela krönikan i Borås Tidning.