BT: Karin Karlsbro ”Europasamarbetet behövs nu mer än någonsin tidigare”

BT: Karin Karlsbro ”Europasamarbetet behövs nu mer än någonsin tidigare”

Sverige är nu på väg in i Nato. Tiden är inne att göra upp med vår historia. Neutralitetspolitiken var en förolämpning mot alla offer för Sovjetdiktaturen och alla som kämpade för fred och demokrati i våra grannländer. Det gör minnesdagen den 23 augusti särskilt viktig att uppmärksamma i år, med kriget i Ukraina som fortsätter skörda oskyldiga människors liv.

Att ett starkt Europasamarbete för fred och frihet behövs borde det inte råda något tvivel kring, särskilt med en granne som Ryssland.

Läs gärna min krönika i Borås Tidning.