BT: Karin Karlsbro ”Vi måste skydda naturen för våra barns skull”

BT: Karin Karlsbro ”Vi måste skydda naturen för våra barns skull”

I Europaparlamentet har det under våren och sommaren pågått en tuff strid om framtidens miljöpolitik. Efter många dramatiska vändningar röstade till slut en majoritet av parlamentet för att stödja förslaget om en lag för naturrestaurering, om än något urvattnat efter de långa förhandlingarna.

Den föreslagna lagen innebär ett paradigmskifte då den syftar till att inte bara skydda, utan också återställa, värdefull natur och viktiga ekosystem. Sedan förslaget presenterades har vi jobbat för att göra det bättre. En väl utformad lag tar sikte på att säkra ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling och självklart står den inte i vägen för vare sig hållbart jordbruk eller annan näringsverksamhet.

Läs hela krönikan i Borås Tidning.