DEBATT: Sveriges främsta EU-prio – ett fritt Ukraina

DEBATT: Sveriges främsta EU-prio – ett fritt Ukraina

Ett fritt Ukraina, ett EU-toppmöte om demokrati och kraftsamling för klimatet måste blir Sveriges tre viktigaste frågor när landet tar över EU:s ordförandeskap efter årsskiftet.

Ukraina har en gång valt den europeiska väg som de idag så heroiskt slåss för och nu är det vår skyldighet att möta deras önskan om att ta nästa steg in i den europeiska gemenskapen. Ukraina måste ges status som kandidatland och vi måste inrätta ett snabbspår med stöd för att landet så snart som möjligt ska kunna bli medlem i EU.

Vi vill skapa ett Europa där EU:s medlemsländer står tryggare tillsammans. Stärkta mot såväl inre som yttre hot. Vi säger ja till ett fördjupat Europa när andra nöjer sig med lagom. När andra vill riva ner samarbetet vill vi göra EU till något ännu bättre.

Detta skrev jag och Johan Pehrson om i Europaportalen denna veckan. Läs gärna hela artikeln här.