EU OCH A-TRAKTORERNA – SANT OCH SAGT

EU OCH A-TRAKTORERNA – SANT OCH SAGT

Bakgrund
I veckan röstade Europaparlamentet om en position kring det nya körkortsdirektivet som är ett förslag från EU-kommissionen. I det förslaget finns även regler för A-traktorer med. Tidigare har medlemsländernas regeringar (i ministerrådet), enats om en position om direktivet. 

Nästa steg är att EU-kommissionen, Ministerrådet och parlamentet ska förhandla om den slutliga utformningen av lagen utifrån de tre institutionernas positioner.  

Hur röstade Liberalerna i EU-parlamentet om de nya reglerna för A-traktorer? 
I kommissionens förslag till nytt direktiv föreslås det att A-traktorer ska hamna i en ny körkortskategori, B1. Det innebär att maxhastigheten höjs till 45 km/h, att kraven på att ta körkort skärps och att åldersgränsen höjs till 16 år från 15 år.

När Europaparlamentet tog ställning till förslaget röstade Liberalerna för flera förslag som innebar att åldersgränsen för A-traktorer som idag är 15 år skulle kunna bibehållas, den linjen fick inte stöd i parlamentet

I slutvoteringen om hela förslaget som berör många andra bra och viktiga frågor (se nedan) röstade Liberalerna ja. 

Hur har Sverige agerat? 
Värt att notera är att inför det att regeringarna i Ministerrådet skulle fatta beslut i frågan ansvarade infrastrukturminister Andreas Karlsson från Kristdemokraterna för detta ärende. Den position som han jobbade fram innebar en 16 års-gräns för A-traktorer. När den här frågan förankrades i riksdagens EU-nämnd var inget parti av annan uppfattning. I omröstningen i parlamentet låter det som om alla partier varit emot hela tiden. Den pajkastning som nu har förekommit mellan flera partier blir därför väldigt märklig. Den här frågan är ett exempel på att partierna hade kunnat pratat ihop sig och gjort skillnad. Jag skulle önska att vi var mer intresserade av att ta ansvar och samarbeta för att nå resultat än att skylla ifrån sig och hacka på andra. EU-journalisten Ylva Nilsson sammanfattar det med vass penna här.

Vad innebär körkortsdirektivet? 
EU:s körkortsdirektiv har sedan det första direktivet trädde i kraft 1980 varit en stor framgång för att reglerna kring körkort i Europa ska bli mer harmoniserade. Med gemensamma regler har den fria rörligheten och trafiksäkerheten förbättras markant under åren.  

Det nuvarande direktivet har under en lång tid varit i behov av översyn och genom omarbetningen kommer  EU få gemensamma regler för medföljande förare, prövotid, digitala körkort och utbyte av körkort från tredje land med motsvarande trafiksäkerhetsnivå kommer att förenklas. 

För yrkestrafiken tog Europaparlamentet ställning för att medlemsstaterna också ska ha rätt att slopa den så kallade 50-kilometersgränsen. Den innebär att förare under en viss ålder enbart får köra linjetrafik, och på linjer som är kortare än 50 kilometer. Slopandet innebär att det blir lättare att anställa busschaufförer.