Inbjudan till pressbriefing om CBAM och Batteriförordningen – EU:s banbrytande lagförslag på miljöområdet

Inbjudan till pressbriefing om CBAM och Batteriförordningen – EU:s banbrytande lagförslag på miljöområdet

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro bjuder in till pressbriefing för journalister i Stockholm om några av de nya och banbrytande lagförslag på klimat- och miljöområdet som just nu förhandlas i parlamentet.

Karin Karlsbro är internationella handelsutskottets huvudförhandlare för förslaget om en gränsjusteringsmekanism för klimatet* som innebär en ny prissättning på koldioxidutsläpp på import av stål, aluminium, cement, handelsgödsel och energi. 

Karlsbro är också den liberala gruppens, Renew Europes, förhandlare i miljöutskottet för EU:s nya batteriförordning

Varmt välkommen till denna pressbriefing där Karin Karlsbro kommer att redogöra för förslagen, vad som är nytt, hur de förhåller sig till handelspolitiska regler, vad det innebär för Sverige och hur arbetet i parlamentet fortskrider. 

*Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Datum: Fredag 26/11
Tid: 9.00-9.40 (kaffe finns på plats från 8.45) 
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm
Anmälan: Anmälan via mail till linnea.bjarum@europarl.europa.eu

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum, pressekreterare
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92