KRÖNIKA: Europa är större än EU

KRÖNIKA: Europa är större än EU

När läget hårdnar i Ryssland är det östliga partnerskapet viktigare än någonsin.

För tolv år sedan tog Sverige och Polen initiativ till det östliga partnerskapet, ett fördjupat samarbete mellan EU och de östra grannländerna Armenien, Belarus, Azerbajdzjan, Georgien, Ukraina och Moldavien. Målet, av vissa uttalat, av andra outtalat, är att dessa länder en gång ska bli medlemmar i EU.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Nygamla konflikter har blossat upp, både inom regionen och konflikter med Ryssland. Förhoppningen som fanns i partnerskapets början om att Ryssland inte skulle se östliga partnerskapet som något fientligt har grusats. Strategerna i Kreml ser EU:s samarbete med länderna i det östliga partnerskapet som ett hot mot Rysslands intressen. Det hade inte behövt vara så. Men nu, när konflikten i grunden handlar om kampen mellan diktatur och demokrati kan det inte vara på något annat sätt.

Läs hela krönikan i Borås tidning här