L: Mer internationellt samarbete

De senaste decenniernas erfarenheter har gjort det tydligt att vi behöver ett starkt europeiskt samarbete för att stå rustade för morgondagens kriser, skriver Karin Karlsbro (L), europaparlamentariker och Martin Melin (L), utrikespolitisk talesperson, i Altinget. 

  • Samarbetet mellan länder behövs. Bara ett enat EU kan lösa energikrisen och bryta beroendet av Ryssland.
  • Mer stöd till Ukraina. Europas länder behöver bidra med mer stöd till Ukraina ekonomiskt, militärt och politiskt, och säkerställa återuppbyggnaden av landet.
  • Fortsätta driva på EU:s klimat- och miljöarbete. För att vi ska nå klimatmålen krävs åtgärder som sträcker sig över nationsgränserna och utanför EU. Det är viktigt att vi fullföljer EU:s pågående gröna satsningar.   

Den svenska utrikespolitiken måste fokusera på ökat internationellt samarbete och på att göra EU:s röst i världen starkare.

Läs gärna hela debattartikeln.